Zebrania


Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

23.09.2014 r. - zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną, wybór Rady Oddziałowej
22.10.2014 r. - dzień otwarty
25.11.2014 r. - zebranie ogólne
13.01.2015 r. - podsumowanie pracy w I półroczu
24.03.2015 r. - zebranie ogólne
28.04.2015 r. - zebranie ogólne
28.05.2015 r. - zapoznanie z proponowaną końcoworoczną oceną opisową 

Brak komentarzy: